Kho ngoại quan là gì? Những quy định về kho ngoại quan nên biết

Kho ngoại quan là gì

Kho ngoại quan là gì? Đặc điểm của kho ngoại quan là gì? Những lao lý và thủ tục của kho ngoại quan. Do có nhiều loại mặt hàng khác nhau cần được lưu trữ trong lĩnh vực logistics trong khi chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, khái niệm kho ngoại quan được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều cá nhân vẫn chưa biết kho ngoại quan là gì. Vì vậy, hãy cùng Taxi Tải tìm hiểu thêm về kho ngoại quan và pháp luật quản lý kho ngoại quan.

Kho ngoại quan là gì?

Kho ngoại quan là gì? Kho ngoại quan là tập hợp các kho, bãi lưu giữ được lập tại Việt Nam, theo thuật ngữ logistics. Tuy nhiên, hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài, hàng hóa trong nước đưa vào kho ngoại quan theo hợp đồng ủy thác được bảo quản khác biệt với khu vực xung quanh để lưu giữ, bảo dưỡng. Và thực hiện các hoạt động khác.

Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi chứa hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan chuẩn bị xuất khẩu. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào lưu giữ tại Việt Nam theo quy định của Luật Hải quan năm trước. Kho hàng của nước ta sau đó được dùng để xuất khẩu sang các nước khác.

Kho ngoại quan là gì? Được phép xây dựng kho ngoại quan tại các địa điểm sau:

 • Bao gồm các tỉnh, thành phố là ngã tư giao thông vận tải hàng hoá giữa nước ta với các nước. Có đầy đủ phương tiện vận chuyển thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu sản phẩm, hàng hoá.
 • Khu công nghiệp, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Khu kinh tế tài chính đặc biệt có ý nghĩa quyết định.
 • Tất cả các mặt hàng ra vào khu ngoại quan đều phải làm thủ tục nhập, xuất kho với số lượng đầy đủ. Đồng thời chịu sự giám sát, kiểm tra của cơ quan hải quan.

Dịch vụ kho ngoại quan

 • Chủ hàng gửi kho ngoại quan tự mình thực hiện. Hoặc ủy thác làm thủ tục hải quan đối với sản phẩm, hàng hóa gửi kho ngoại quan
 • Lấy mẫu vật phẩm & hàng hóa để quản lý hoặc thông quan.
 • Chuyển quyền sở hữu hàng hoá.
 • Đóng thùng, phân loại hàng hóa, bảo quản hàng hóa. Các kho ngoại quan chuyên dụng lưu trữ hóa chất và xăng dầu. Đặc biệt, được phép sửa đổi phân loại sản phẩm và mặt hàng đồng thời cung cấp các dịch vụ quản lý hải quan và quản lý công việc cho vương quốc này.

Quy định thuê kho ngoại quan là gì?

Các quy định về kho ngoại quan là gì? Hãy cùng tìm hiểu các quy định sau đây.

Thuê kho ngoại quan

 • Các cá nhân, tổ chức triển khai từ nước ta, được phép kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá xuất nhập khẩu thuộc các thành phần kinh tế tài chính hợp pháp
 • Cá nhân, tổ chức kinh doanh quốc tế hàng hoá hợp pháp tại nước ta được thuê kho ngoại quan theo quy định của pháp luật .

Hợp đồng thuê kho ngoại quan

 • Trừ trường hợp chủ hàng đồng thời là chủ kho. Hợp đồng thuê kho ngoại quan được thực hiện trên cơ sở thoả thuận hợp tác giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng.
 • Thời hạn hiệu lực hiện tại và thời hạn thuê kho ngoại quan do chủ sở hữu và chủ kho ngoại quan thoả thuận trong hợp đồng thuê kho ngoại quan. Nhưng không vượt quá thời hạn lưu kho ngoại quan của hàng hoá lao động theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền không đến lấy hàng tại kho ngoại quan. Hoặc thuê kho ngoại quan sau thời hạn thuê kho ngoại quan. Theo hợp pháp quy định tại Điều 61 Khoản 1 Luật Hải quan thì chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền có văn bản đề nghị thanh khoản.
 • Chủ sở hữu hoặc người đại diện là cần thiết trong trường hợp vật phẩm. Hàng hóa bị hư hỏng, vỡ, giảm chất lượng. Hoặc hết hạn sử dụng phải tiêu hủy trong quá trình lưu giữ ngoại quan. Đại diện hợp pháp của chủ sở hữu sản phẩm định đoạt hàng hóa.

Thời hạn hợp đồng

Hợp đồng thuê kho ngoại quan là gì? Có thời hạn tối đa là 365 ngày, kể từ khi sản phẩm, hàng hóa được đưa về kho. Trước khi hợp đồng thuê kho sản phẩm, hàng hóa hết hiệu lực, chủ kho ngoại quan có nghĩa vụ, trách nhiệm theo dõi và báo cho Hải quan. Hợp đồng được gia hạn không quá 180 ngày, kể từ ngày hết hạn nếu chủ hàng có văn bản đề nghị gia hạn của Cục trưởng Cục Hải quan.

Thủ tục hải quan

 • Khi sản phẩm, hàng hóa từ quốc tế, nội địa, khu phi thuế quan vào kho ngoại quan. Thì chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải đến hải quan khu ngoại quan. Để làm thủ tục nhập kho. Chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền khai báo thông tin sản phẩm. Hàng hóa đưa kho ngoại quan với Chi cục Hải quan để đưa đi quốc tế, nội địa, khu phi thuế quan. Cục hải quan và quản lý kho hàng.
 • Thủ tục hải quan kho ngoại quan là gì. Hàng hoá từ nước ngoài nhập khẩu vào thị trường Việt Nam phải làm thủ tục hải quan theo mô hình nhập khẩu phù hợp. Hàng hóa tạm giữ kho ngoại quan chờ tái xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý thì không được phép tái nhập vào thị trường Việt Nam.
 • Sản phẩm, hàng hóa của cửa khẩu đưa vào kho ngoại quan. Sản phẩm, hàng hóa từ trong nước đưa vào kho ngoại quan đến cảng xuất. Sản phẩm, hàng hóa từ trong nước đưa vào kho ngoại quan như sản phẩm, hàng hóa đang lưu thông phải chịu sự giám sát hải quan. Và phải làm thủ tục hải quan.
 • Tờ khai tổng hợp vận tải đường bộ hoàn thành khi sản phẩm, hàng hóa được thông quan xuất khẩu vào nước để làm thủ tục nhập khẩu. Đối với hàng hóa xuất, nhập kho ngoại quan, xử lý, xử lý sản phẩm, hàng hóa tồn kho, bộ tài chính có nhiệm vụ, trách nhiệm theo dõi quá trình hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Quy định giám sát hải quan trong kho kho ngoại quan là gì?

Cơ quan hải quan phải kiểm tra, giám sát các phương tiện, sản phẩm, vật phẩm vào kho ngoại quan cũng như các dịch vụ được cung cấp tại đó. Cơ quan hải quan sử dụng hệ thống giám sát dựa trên loại vật phẩm, hàng hóa gửi kho ngoại quan. Các điều kiện liên quan đến hoạt động giải trí của kho ngoại quan. Và thực trạng tuân thủ pháp luật thực tế của chủ kho ngoại quan.

Cung cấp các dịch vụ gia cố, đóng gói vỏ hộp. Cũng như đóng gói các sản phẩm và hàng hóa. Chủ kho ngoại quan phải thông báo cho chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan. Để tiến hành phân loại, bảo dưỡng, lấy mẫu sản phẩm, hàng hóa gửi kho ngoại quan. Để tổ chức giám sát và quản lý, cần phải thông báo trước bằng văn bản. Việc vận chuyển hàng hóa từ cơ quan hải quan đến kho ngoại quan. Từ kho ngoại quan đến khu vực làm thủ tục hải quan không phải là cơ quan hải quan phải làm thủ tục hải quan.

Kho ngoại quan là bộ phận chủ yếu của quá trình xuất nhập khẩu cũng như lưu thông, luân chuyển sản phẩm trong toàn nền kinh tế. Taxi Tải mong rằng bài viết này đã giải đáp được thắc mắc kho ngoại quan là gì? Nội quy và quy trình của kho ngoại quan.

Xem thêm: Kho CFS là gì: Đặc điểm, vai trò và quy trình hoạt động của kho cfs

Rate this post