Phương thức thanh toán dịch vụ tại Taxi Tải:

Sau khi khách hàng đã nghiệm thu toàn bộ tài sản của mình sẽ tiến hành thanh toán dịch vụ qua 2 hình thức:

  • Thanh toán trực tiếp: khách hàng có thể trả tiền mặt cho tài xế xe tải
  • Thanh toán online: khách hàng có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản