Mã Zip Code – Postal/ Mã Bưu Điện TPHCM Mới Hiện Nay

mã zip tphcm

Mã bưu điện TP. Hồ Chí Minh (mã zip hcm) gồm 5 chữ số, trong đó: 2 ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3 hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện & đơn vị hành chính tương đương, 5 ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Các đối tượng mã Zip HCM

STT

Đơn vị gán mã

Mã bưu chính (mã zip tphcm)

1

Vụ VII (Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

70001

2

Cục Công tác phía Nam (Ban Nội chính Trung ương)

70005

3

Cơ quan thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh

70003

4

Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh

70004

5

Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương)

70002

6

Ban Kinh tế Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh

70007

7

Đảng ủy Ngoài nước tại thành phố Hồ Chí Minh

70008

8

Cục Quản trị T78, Vụ địa phương II (Văn phòng Trung ương Đảng)

70010

9

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phía Nam

70011

10

Vụ công tác phía Nam (Văn phòng Quốc hội)

70030

11

Vụ công tác phía Nam (Tòa án nhân dân tối cao)

70035

12

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh

70036

13

Kiểm toán nhà nước khu vực IV tại thành phố Hồ Chí Minh

70037

14

Cục Hành chính II (Văn phòng Chính phủ)

70040

15

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh

70043

16

Văn phòng II (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

70042

17

Cục công tác phía Nam (Bộ Công Thương)

70041

18

Cơ quan đại diện Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh

70045

19

Đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh

70046

20

Cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh

70047

21

P9, Văn phòng Bộ Công an

70049

22

Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp)

70052

23

Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh

70053

24

Bộ Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh

70054

25

Vụ công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ)

70055

26

Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

70060

27

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh

70057

28

Văn phòng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh

70058

29

Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh

70056

30

Bộ Quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

70061

31

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70067

32

Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

70063

33

Văn phòng đại diện Thanh tra Chính phủ

70064

34

Văn phòng thường trực phía Nam (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

70065

35

Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh

70066

36

Cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70062

37

Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70068

38

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phía Nam

70070

39

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70071

40

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70072

41

Cơ quan Thường trực Cục cơ yếu Đảng chính quyền tại TP.HCM (Ban Cơ yếu Chính phủ)

70073

42

Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam (Ban Tôn giáo Chính phủ)

70074

43

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70089

44

BC. Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

70000

45

Cơ quan đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

70087

46

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70090

47

Ban công tác phía Nam (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam)

70092

48

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

70088

49

Ủy ban Kiểm tra thành ủy

70101

50

Ban Tổ chức thành ủy

70102

51

Ban Tuyên giáo thành ủy

70103

52

Ban Dân vận thành ủy

70104

53

Ban Nội chính thành ủy

70105

54

Đảng ủy khối cơ quan

70109

55

Thành ủy và Văn phòng thành ủy

70110

56

Đảng ủy khối doanh nghiệp

70111

57

Báo Sài Gòn Giải Phóng

70116

58

Hội đồng nhân dân thành phố

70121

59

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố

70130

60

Tòa án nhân dân thành phố

70135

61

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

70136

62

Sở Tài chính

70145

63

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân

70140

64

Sở Công Thương

70141

65

Sở Kế hoạch và Đầu tư

70142

66

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

70143

67

Sở Ngoại vụ

70144

68

Kiểm toán nhà nước tại khu vực IV

70137

69

Sở Thông tin và Truyền thông

70146

70

Sở Văn hoá và Thể thao

70147

71

Sở Du lịch

70148

72

Công an thành phố

70149

73

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố

70150

74

Sở Nội vụ

70151

75

Sở Tư pháp

70152

76

Sở Giáo dục và Đào tạo

70153

77

Sở Giao thông vận tải

70154

78

Sở Khoa học và Công nghệ

70155

79

Bộ Tư lệnh Thành phố

70161

80

Sở Tài nguyên và Môi trường

70157

81

Sở Xây dựng

70158

82

Sở Quy hoạch – Kiến trúc

70159

83

Sở Y tế

70160

84

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

70156

85

Ban Dân tộc

70162

86

Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố

70163

87

Thanh tra thành phố

70164

88

Học viện Cán bộ thành phố

70165

89

Thông tấn xã Việt Nam (chi nhánh tại thành phố)

70166

90

Đài truyền hình thành phố

70167

91

Đài Tiếng nói nhân dân thành phố

70168

92

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

70187

93

Cục Thuế

70178

94

Cục Hải quan

70179

95

Cục Thống kê

70180

96

Kho bạc Nhà nước thành phố

70181

97

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

70185

98

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

70186

99

Bảo hiểm xã hội thành phố

70170

100

Liên đoàn Lao động thành phố

70188

101

Hội Nông dân thành phố

70189

102

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố

70190

103

Thành Đoàn

70191

104

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

70192

105

Hội Cựu chiến binh thành phố

70193

106

Điểm phục vụ Bưu điện T78

70199

107

Tổng LSQ. Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai Len

70200

108

Tổng LSQ. Cộng Hòa Ấn Độ

70201

109

Tổng LSQ. Ca-na-đa

70202

110

Tổng LSQ. Cam-pu-chia

70203

111

Tổng LSQ. Hàn Quốc

70208

112

Tổng LSQ. Cộng hòa Cu-ba

70205

113

Tổng LSQ. Cộng hòa Liên bang Đức

70206

114

Tổng LSQ. Vương quốc Hà Lan

70207

115

Tổng LSQ. Cô-oét

70204

116

Tổng LSQ. Hoa Kỳ

70209

117

Tổng LSQ. Hung-ga-ri

70210

118

Tổng LSQ. Cộng hòa I-ta-li-a

70211

119

Tổng LSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

70212

120

Tổng LSQ. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

70213

121

Tổng LSQ. Ma-lai-xi-a

70214

122

Tổng LSQ. Liên Bang Nga

70215

123

Tổng LSQ. Nhật Bản

70216

124

Tổng LSQ. Niu Di-lân

70217

125

Tổng LSQ. Ô-xtơ-rây-li-a

70218

126

Tổng LSQ. Cộng hòa Pa-na-ma

70219

127

Tổng LSQ. Cộng hòa Pháp

70220

128

Tổng LSQ. Vương quốc Thái Lan

70221

129

Tổng LSQ. Thụy Sỹ

70222

130

Tổng LSQ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

70223

131

Tổng LSQ. Cộng hòa Xinh-ga-po

70224

132

LSQ. Cộng hòa Ai-xơ-len

70225

133

LSQ. Cộng hòa Ca-dắc-xtan

70229

134

LSQ. Cộng hòa Bồ Đào Nha

70227

135

LSQ. Vương quốc Bỉ

70228

136

LSQ. Cộng hòa Áo

70226

137

LSQ. Cộng hòa Chi-lê

70230

138

LSQ. Cộng hòa E-xtô-ni-a

70231

139

LSQ. Cộng hòa Hy Lạp

70232

140

LSQ. Cộng hòa Man-ta

70233

141

LSQ. Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma

70234

142

LSQ. Mông Cổ

70235

143

LSQ. Vương quốc Na-uy

70236

144

LSQ. Cộng hòa Nam Phi

70237

145

LSQ. Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan

70238

146

LSQ. Cộng hòa Pa-lau

70239

147

LSQ. Cộng hòa Phần Lan

70240

148

LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin

70241

149

LSQ. Cộng hòa Séc

70242

150

LSQ. Cộng hòa Síp

70243

151

LSQ. Thụy Điển

70244

152

LSQ. U-crai-na

70245

153

LSQ. Cộng hòa Đông U-ru-goay

70246

154

LSQ. Cộng hòa Xlô-va-ki-a

70247

155

LSQ. Cộng hòa XHCN dân chủ Xri Lan-ca

70248

156

LSQ. Cộng hòa Su-đăng

70249

157

LSQ. Cộng hòa En-xan-va-đo

70250

158

LSQ. Vương quốc Tây Ban Nha

70251

159

LSQ. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua

70252

Quận 1 – Mã zip hcm

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

71004

2

Quận ủy

71001

3

Hội đồng nhân dân

71002

4

Ủy ban nhân dân

71003

5

BC. Trung tâm quận 1

71000

6

Phường Bến Nghé

71006

7

 

Phường Đa Kao

71007

8

 

Phường Tân Định

71008

9

Phường Phạm Ngũ Lão

71012

10

Phường Nguyễn Thái Bình

71010

11

Phường Cầu Ông Lãnh

71011

12

Phường Bến Thành

71009

13

Phường Cô Giang

71013

14

Phường Cầu Kho

71015

15

Phường Nguyễn Cư Trinh

71014

16

BCP. Quận 1

71050

17

BCP. TTDVKH Sài Gòn

71051

18

BCP. Trung Tâm 1

71052

19

BCP. Quận 3

71053

20

BCP. Quận 4

71054

21

BC. Nguyễn Du

71057

22

BC. Giao Dịch Quốc Tế Sài Gòn

71056

23

BC. KHL Sài Gòn

71055

24

BC. Đa Kao

71058

25

BC. Tân Định

71059

26

BC. Bến Thành

71060

27

BC. Trần Hưng Đạo

71061

28

BC. Hệ 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

71099

Quận 2 – Mã zip hcm

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

71104

2

Quận ủy

71101

3

Hội đồng nhân dân

71102

4

Ủy ban nhân dân

71103

5

BC. Trung tâm quận 2

71100

6

Phường An Phú

71106

7

Phường Thủ Thiêm

71110

8

Phường Bình An

71108

9

Phường An Khánh

71109

10

Phường Thảo Điền

71107

11

Phường An Lợi Đông

71111

12

Phường Bình Khánh

71112

13

Phường Bình Trưng Tây

71113

14

Phường Thạnh Mỹ Lợi

71114

15

Phường Cát Lái

71115

16

Phường Bình Trưng Đông

71116

17

BC. Bình Trưng

71153

18

BC. An Điền

71151

19

BC. An Khánh

71152

20

BCP. Quận 2

71150

21

BC. Tân Lập

71155

22

BC. Cát Lái

71154

Quận 9 – Mã zip hcm

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

71204

2

Quận ủy

71201

3

Hội đồng nhân dân

71202

4

Ủy ban nhân dân

71203

5

BC. Trung tâm quận 9

71200

6

P. Phước Bình

71209

7

P. Tăng Nhơn Phú A

71207

8

P. Phước Long A

71208

9

P. Hiệp Phú

71206

10

P. Phước Long B

71210

11

P. Tăng Nhơn Phú B

71211

12

P. Phú Hữu

71212

13

P. Long Trường

71213

14

P. Long Phước

71214

15

P. Tân Phú

71218

16

P. Long Thạnh Mỹ

71216

17

P. Long Bình

71217

18

P. Trường Thạnh

71215

19

BCP. Quận 9

71250

20

BC. Chợ Nho

71251

21

BC. Cây Dầu

71255

22

BC. Phước Bình

71253

23

BC. Phú Hữu

71254

24

BC. Phước Long

71252

25

BC. Trường Thạnh

71256

Thủ Đức – Mã zip hcm

1

BC. Trung tâm quận Thủ Đức

71300

2

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

71304

3

Hội đồng nhân dân

71302

4

Ủy ban nhân dân

71303

5

Quận ủy

71301

6

P. Bình Thọ

71306

7

P. Linh Chiểu

71307

8

P. Tam Phú

71311

9

P. Linh Xuân

71309

10

P. Linh Tây

71310

11

P. Linh Trung

71308

12

P. Tam Bình

71312

13

P. Bình Chiểu

71313

14

P. Hiệp Bình Phước

71314

15

P. Trường Thọ

71317

16

P. Linh Đông

71316

17

P. Hiệp Bình Chánh

71315

18

BCP. Thủ Đức

71350

19

BCP. Linh Trung

71351

20

BCP. Bình Chiểu

71352

21

BCP. Bình Triệu

71353

22

BCP. TTDVKH Thủ Đức

71354

23

BC. KHL Thủ Đức

71355

24

BC. Bình Chiểu

71359

25

BC. Linh Trung

71357

26

BC. Tam Bình

71358

27

BC. Bình Thọ

71356

28

BC. Bình Triệu

71360

Quận Gò Vấp – Mã zip hcm

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

71404

2

Quận ủy

71401

3

Hội đồng nhân dân

71402

4

Ủy ban nhân dân

71403

5

BC. Trung tâm quận Gò Vấp

71400

6

P. 10

71406

7

P. 7

71407

8

P. 4

71408

9

P. 3

71409

10

P. 1

71410

11

P. 5

71411

12

P. 6

71412

13

P. 17

71413

14

P. 15

71414

15

P. 13

71415

16

P. 16

71416

17

P. 9

71417

18

P. 14

71418

19

P. 8

71419

20

P. 12

71420

21

P. 11

71421

22

BCP. Gò Vấp

71450

23

BC. KHL Nguyễn Oanh

71451

24

BC. Lê Văn Thọ

71454

25

BC. Xóm Mới

71453

26

BC. Trưng Nữ Vương

71452

27

BC. An Hội

71455

28

BC. Thông Tây Hội

71456

Quận 12 – Mã zip hcm

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

71504

2

Quận ủy

71501

3

Hội đồng nhân dân

71502

4

Ủy ban nhân dân

71503

5

BC. Trung tâm quận 12

71500

6

P. Tân Chánh Hiệp

71506

7

P. Trung Mỹ Tây

71507

8

P. Đông Hưng Thuận

71508

9

P. Hiệp Thành

71512

10

P. Tân Thới Nhất

71510

11

P. Tân Thới Hiệp

71511

12

P. Tân Hưng Thuận

71509

13

P. Thới An

71513

14

P. An Phú Đông

71516

15

P. Thạnh Lộc

71515

16

P. Thạnh Xuân

71514

17

BCP. Quận 12 A

71550

18

BCP. Quận 12 B

71551

19

BC. Công Viên Phần Mềm Quang trung

71552

20

BC. Trung Mỹ Tây

71553

21

BC. Quang Trung

71554

22

BC. Nguyễn Văn Quá

71555

23

BC. Bàu Nai

71556

24

BC. Tân Thới Nhất

71557

25

BC. Hà Huy Giáp

71561

26

BC. Hiệp Thành

71559

27

BC. Nguyễn Thị Kiểu

71560

28

BC. Tân Thới Hiệp

71558

29

BC. Ngã Tư Ga

71562

Huyện Củ Chi – Mã zip hcm

1

Hội đồng nhân dân

71602

2

Huyện ủy

71601

3

BC. Trung tâm huyện Củ Chi

71600

4

Ủy ban nhân dân

71603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

71604

6

TT. Củ Chi

71606

7

X. Tân Thạnh Đông

71610

8

X. Tân Thông Hội

71608

9

X. Tân Phú Trung

71609

10

X. Tân An Hội

71607

11

X. Bình Mỹ

71611

12

X. Tân Thạnh Tây

71614

13

X. Trung An

71613

14

X. Hòa Phú

71612

15

X. Phước Vĩnh An

71615

16

X. Phú Hòa Đông

71616

17

X. Phạm Văn Cội

71617

18

X. Nhuận Đức

71618

19

X. An Nhơn Tây

71619

20

X. An Phú

71620

21

X. Phú Mỹ Hưng

71621

22

X. Phước Thạnh

71624

23

X. Trung Lập Hạ

71623

24

X. Trung Lập Thượng

71622

25

X. Thái Mỹ

71625

26

X. Phước Hiệp

71626

27

BCP. Củ Chi

71650

28

BCP. TTDVKH Củ Chi

71651

29

BCP. An Nhơn Tây

71652

30

BCP. Tân Trung

71653

31

BCP. Tân Phú Trung

71654

32

BC. Thị Trấn Củ Chi

71655

33

BC. Phạm Văn Cội

71659

34

BC. Tân Trung

71657

35

BC. Phú Hòa Đông

71658

36

BC. Tân Phú Trung

71656

37

BC. An Nhơn Tây

71660

38

BC. An Phú

71661

39

BC. Trung Lập

71662

40

BC. Phước Thạnh

71663

Huyện Hóc Môn – Mã zip hcm

1

BC. Trung tâm huyện Hóc Môn

71700

2

Huyện ủy

71701

3

Hội đồng nhân dân

71702

4

Ủy ban nhân dân

71703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

71704

6

TT. Hóc Môn

71706

7

X. Tân Hiệp

71710

8

X. Đông Thạnh

71708

9

X. Nhị Bình

71709

10

X. Thới Tam Thôn

71707

11

X. Tân Thới Nhì

71711

12

X. Xuân Thới Sơn

71712

13

X. Xuân Thới Thượng

71713

14

X. Bà Điểm

71714

15

X. Xuân Thới Đông

71715

16

X. Tân Xuân

71717

17

X. Trung Chánh

71716

18

BCP. Hóc Môn A

71750

19

BCP. Hóc Môn B

71751

20

BC. TTDVKH Hóc Môn

71752

21

BC. KHL Hóc Môn

71753

22

BC. Đông Thạnh

71754

23

BC. Nhị Xuân

71755

24

BC. Bà Điểm

71756

25

BC. An Sương

71757

26

BC. Ngã Ba Bầu

71758

27

BC. Trung Chánh

71759

28

BC. Tân Thới Nhì

71760

Huyện Bình Chánh – Mã zip hcm

1

Ủy ban nhân dân

71803

2

Huyện ủy

71801

3

Hội đồng nhân dân

71802

4

BC. Trung tâm huyện Bình Chánh

71800

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

71804

6

TT. Tân Túc

71806

7

X. Tân Quý Tây

71807

8

X. An Phú Tây

71808

9

X. Phong Phú

71812

10

X. Quy Đức

71810

11

X. Đa Phước

71811

12

X. Hưng Long

71809

13

X. Bình Hưng

71813

14

X. Lê Minh Xuân

71817

15

X. Tân Kiên

71815

16

X. Tân Nhựt

71816

17

X. Bình Chánh

71814

18

X. Bình Lợi

71818

19

X. Vĩnh Lộc B

71819

20

X. Phạm Văn Hai

71820

21

X. Vĩnh Lộc A

71821

22

BCP. Tân Túc

71850

23

BC. Chợ Đệm

71855

24

BCP. Hưng Long

71852

25

BCP. Vĩnh Lộc

71853

26

BCP. Phong Phú

71854

27

BCP. Lê Minh Xuân

71851

28

BC. Ghisê 2 Chợ Bình Chánh

71856

29

BC. Quy Đức

71857

30

BC. Phong Phú

71858

31

BC. Bình Hưng

71859

32

BC. Chợ Bình Chánh

71860

37

BC. Láng Le

71861

33

BC. Cầu Xán

71864

34

BC. Vĩnh Lộc

71863

35

BC. Lê Minh Xuân

71862

36

BĐVHX Láng Le 1

71865

Quận Bình Tân – Mã zip hcm

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

71904

2

Quận ủy

71901

3

Hội đồng nhân dân

71902

4

Ủy ban nhân dân

71903

5

BC. Trung tâm quận Bình Tân

71900

6

P. An Lạc

71906

7

P. An Lạc A

71907

8

P. Bình Trị Đông B

71908

9

P. Tân Tạo A

71909

10

P. Bình Trị Đông A

71911

11

P. Bình Trị Đông

71910

12

P. Binh Hưng Hoà A

71912

13

P. Bình Hưng Hòa

71913

14

P. Binh Hưng Hoà B

71914

15

P. Tân Tạo

71915

16

BCP. Bình Trị Đông

71950

17

BCP. Gò Mây

71951

18

BCP. An Lạc

71952

19

BCP. Tân Tạo

71953

20

BCP. TTDVKH Bình Chánh

71954

21

BCP. Gò Xoài

71955

22

BC. KHL Bình Tân

71956

23

BC. Hồ Học Lãm

71957

24

BC. Tên Lửa

71958

25

BC. Bình Hưng Hòa

71961

26

BC. Bình Trị Đông

71960

27

BC. Bốn Xã

71959

28

BC. Gò Xoài

71962

29

BC. Gò Mây

71963

30

BC. Bà Hom

71964

31

BC. Tân Kiên

71965

32

BC. An Lạc

71966

33

BC. Mũi Tàu

71967

Quận Tân Phú – Mã zip hcm

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

72004

2

Quận ủy

72001

3

Hội đồng nhân dân

72002

4

Ủy ban nhân dân

72003

5

BC. Trung tâm quận Tân Phú

72000

6

P. Hoà Thạnh

72006

7

P. Tân Thành

72007

8

P. Tân Sơn Nhì

72008

9

P. Phú Thọ Hoà

72012

10

P. Sơn Kỳ

72010

11

P. Tân Quý

72011

12

P. Tây Thạnh

72009

13

P. Phú Thạnh

72013

14

P. Hiệp Tân

72014

15

P. Tân Thới Hoà

72015

16

P. Phú Trung

72016

17

BCP. Tân Phú

72050

18

BCP. TTDVKH Gia Định 2

72051

19

BC. Tây Thạnh

72055

20

BC. TMĐT Tân Bình

72053

21

BC. Gò Dầu

72054

22

BC. KHL Tân Quý

72052

23

BC. KCN Tân Bình

72056

24

BC. Phú Thọ Hòa

72057

Quận Tân Bình – Mã zip hcm

1

Ủy ban nhân dân

72103

2

Quận ủy

72101

3

Hội đồng nhân dân

72102

4

BC. Trung tâm quận Tân Bình

72100

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

72104

6

P. 4

72106

7

P. 1

72107

8

P. 14

72112

9

P. 15

72109

10

P. 13

72110

11

P. 12

72111

12

P. 2

72108

13

P. 11

72113

14

P. 10

72114

15

P. 9

72115

16

P. 8

72116

17

P. 6

72117

18

P. 7

72118

19

P. 5

72119

20

P. 3

72120

21

BCP. Tân Bình

72150

22

BC. Phạm Văn Hai

72151

23

BC. Tân Sơn Nhất

72152

24

BC. Bà Queo

72153

25

BC. Ly Thường Kiệt

72157

26

BC. Hoàng Hoa Thám

72155

27

BC. Bàu Cát

72156

28

BC. Bàu Cát

72154

29

BC. Bảy Hiền

72158

30

BC. Chí Hòa

72159

Quận Phú Nhuận – Mã zip Tphcm

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

72204

2

Quận ủy

72201

3

Hội đồng nhân dân

72202

4

Ủy ban nhân dân

72203

5

BC. Trung tâm quận Phú Nhuận

72200

6

P. 11

72206

7

P. 15

72209

8

P. 17

72208

9

P. 12

72207

10

P. 2

72210

11

P. 1

72211

12

P. 7

72212

13

P. 3

72213

14

P. 4

72214

15

P. 5

72215

16

P. 9

72216

17

P.13

72220

18

P. 10

72218

19

P. 14

72219

20

P. 8

72217

21

BCP. Phú Nhuận

72250

22

BC. Đông Ba

72251

23

BC. Lê Văn Sỹ

72252

Quận Bình Thạnh – Mã zip Tphcm

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

72304

2

Quận ủy

72301

3

Hội đồng nhân dân

72302

4

Ủy ban nhân dân

72303

5

BC. Trung tâm quận Bình Thạnh

72300

6

P. 14

72306

7

P. 24

72307

8

P. 12

72312

9

P. 27

72309

10

P. 26

72310

11

P. 13

72311

12

P. 25

72308

13

P. 11

72313

14

P. 5

72314

15

P. 6

72315

16

P. 7

72316

17

P. 3

72317

18

P. 1

72318

19

P. 2

72319

20

P. 15

72320

21

P. 17

72321

22

P. 28

72325

23

P. 19

72323

24

P. 22

72324

25

P. 21

72322

26

BCP. Bình Thạnh

72350

27

BCP. Trung Tâm 2

72351

28

BC. Thị Nghè

72355

29

BC. Thanh Đa

72353

30

BC. Hàng Xanh

72354

31

BC. TTDVKH Gia Định 1

72352

Quận 3 – Mã zip hcm

1

Ủy ban nhân dân

72403

2

Quận ủy

72401

3

Hội đồng nhân dân

72402

4

BC. Trung tâm Quận 3

72400

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

72404

6

P. 5

72406

7

P. 6

72407

8

P. 8

72408

9

P. 10

72413

10

P. 12

72410

11

P. 11

72411

12

P. 13

72412

13

P. 14

72409

14

P. 9

72414

15

P. 7

72415

16

P. 4

72416

17

P. 3

72417

18

P. 2

72418

19

P. 1

72419

20

BC. Nguyễn Văn Trôi

72452

21

BC. Vườn Xoài

72451

22

BCP. Quận 3

72450

23

BC. Bàn Cờ

72453

Quận 10 – Mã zip hcm

1

Ủy ban nhân dân

72503

2

Quận ủy

72501

3

Hội đồng nhân dân

72502

4

BC. Trung tâm quận 10

72500

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

72504

6

P. 14

72506

7

P. 9

72507

8

P. 10

72508

9

P. 11

72509

10

P. 8

72513

11

P. 13

72511

12

P. 15

72512

13

P. 12

72510

14

P. 7

72514

15

P. 6

72515

16

P. 5

72516

17

P. 4

72517

18

P. 3

72518

19

P. 2

72519

20

P. 1

72520

21

BCP. Quận 10

72550

22

BCP. Trung tâm 4

72551

23

BCP. Logistics

72552

24

BC. KHL Chợ Lớn 2

72553

25

BC. Hoà Hưng

72560

26

BC. Bà Hạt

72557

27

BC. Ngã Sáu Dân Chủ

72558

28

BC. Sư Vạn Hạnh

72559

29

BC. Phú Thọ

72555

30

BC. Ngô Quyền

72561

Quận 11 – Mã zip hcm

1

Ủy ban nhân dân

72603

2

Quận ủy

72601

3

Hội đồng nhân dân

72602

4

BC. Trung tâm quận 11

72600

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

72604

6

P. 10

72606

7

P. 14

72607

8

P. 5

72608

9

P. 3

72609

10

P. 1

72610

11

P. 2

72611

12

P. 16

72612

13

P. 9

72613

14

P. 8

72614

15

P. 12

72615

16

P. 6

72616

17

P. 11

72620

18

P. 7

72618

19

P. 13

72619

20

P. 4

72617

21

P. 15

72621

22

BC. Đầm Sen

72650

23

BC. Lạc Long Quân

72651

24

BC. Phó Cơ Điều

72652

25

BC. Tôn Thất Hiệp

72653

26

BC. Lữ Gia

72654

Quận 5 – Mã zip Tphcm

1

BC. Trung tâm quận 5

72700

2

Ủy ban nhân dân

72703

3

Hội đồng nhân dân

72702

4

Quận ủy

72701

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

72704

6

P. 8

72706

7

P. 7

72707

8

P. 1

72708

9

P. 2

72709

10

P. 3

72710

11

P. 4

72711

12

P. 9

72712

13

P. 12

72713

14

P. 11

72714

15

P. 6

72719

16

P. 14

72716

17

P. 13

72717

18

P. 10

72718

19

P. 15

72715

20

P. 5

72720

21

BCP. Quận 5

72750

22

BCP. Trung Tâm 3

72751

23

BCP. Quận 11

72752

24

BCP. Quận 6

72753

25

BC. TTDVKH Chợ Lớn

72754

26

BCP. Quận 8

72755

27

BC. KHL Chợ Lớn 1

72756

28

BC. Lê Hồng Phong

72760

29

BC. Nguyễn Duy Dương

72758

30

BC. Nguyễn Trãi

72759

31

BC. Nguyễn Tri Phương

72757

32

BC. Hung Vương

72761

Quận 4 – Mã zip hcm

1

BC. Trung tâm Quận 4

72800

2

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

72804

3

Hội đồng nhân dân

72802

4

Ủy ban nhân dân

72803

5

Quận ủy

72801

6

P. 12

72806

7

P. 9

72807

8

P. 6

72808

9

P. 5

72809

10

P. 2

72810

11

P. 14

72816

12

P. 3

72812

13

P. 4

72813

14

P. 8

72814

15

P. 10

72815

16

P. 11

72811

17

P. 15

72817

18

P. 16

72818

19

P. 18

72819

20

P. 13

72820

21

BCP. Quận 4

72850

22

BC. Khánh Hội

72851

Quận 7 – Mã zip code hcm

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

72904

2

Quận ủy

72901

3

Hội đồng nhân dân

72902

4

Ủy ban nhân dân

72903

5

BC. Trung tâm quận 7

72900

6

P. Phú Mỹ

72906

7

P. Phú Thuận

72907

8

P. Tân Phú

72908

9

P. Tân Thuận Đông

72909

10

P. Bình Thuận

72914

11

P. Tân Kiểng

72911

12

P. Tân Hưng

72912

13

P. Tân Quy

72913

14

P. Tân Thuận Tây

72910

15

P. Tân Phong

72915

16

BCP. Quận 7A

72950

17

BCP. Quận 7B

72951

18

BC. TTDVKH Nam Sài Gòn

72952

19

BCP. Tân Hưng

72953

20

BC. Phú Mỹ

72956

21

BC. Tân Quy Đông

72959

22

BC. Tân Thuận

72958

23

BC. Tân Thuận Đông

72957

24

BC. Tân Phong

72960

Quận 8 – Mã zip code/ postal code Tphcm

1

Ủy ban nhân dân

73003

2

Quận ủy

73001

3

Hội đồng nhân dân

73002

4

BC. Trung tâm quận 8

73000

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

73004

6

P. 11

73006

7

P. 9

73007

8

P. 8

73008

9

P. 10

73009

10

P. 16

73014

11

P. 12

73011

12

P. 14

73012

13

P. 15

73013

14

P. 13

73010

15

P. 7

73015

16

P. 6

73016

17

P. 5

73017

18

P. 4

73018

19

P. 1

73021

20

P. 2

73020

21

P. 3

73019

22

BCP. Quận 8

73050

23

BC. Dã Tượng

73052

24

BC. Rạch Ông

73054

25

BC. Chánh Hưng

73053

Quận 6 – Mã zip hcm

1

Ủy ban nhân dân

73103

2

Quận ủy

73101

3

Hội đồng nhân dân

73102

4

BC. Trung tâm quận 6

73100

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

73104

6

P. 1

73106

7

P. 2

73107

8

P. 3

73108

9

P. 8

73113

10

P. 5

73110

11

P. 6

73111

12

P. 9

73112

13

P. 4

73109

14

P. 7

73114

15

P. 10

73115

16

P. 11

73116

17

P. 12

73117

18

P. 14

73119

19

P. 13

73118

20

BC. Minh Phụng

73150

21

BC. Lý Chiêu Hoàng

73151

22

BC. Phú Lâm

73152

Huyện Nhà Bè – Mã zip code/ postal code Tphcm

1

BC. Trung tâm huyện Nhà Be

73200

2

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

73204

3

Hội đồng nhân dân

73202

4

Ủy ban nhân dân

73203

5

Huyện ủy

73201

6

TT. Nhà Bè

73206

7

X. Phước Kiển

73207

8

X. Phước Lộc

73208

9

X. Hiệp Phước

73212

10

X. Phú Xuân

73210

11

X. Long Thới

73211

12

X. Nhơn Đức

73209

13

BCP. Nhà Be

73250

14

BC. Phước Kiển

73251

15

BC. Hiệp Phước

73253

Huyện Cần Giờ – Mã zip code/ postal code Tphcm

1

BC. Trung tâm huyện Cần Giờ

73300

2

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

73304

3

Hội đồng nhân dân

73302

4

Ủy ban nhân dân

73303

5

Huyện ủy

73301

6

TT. Cần Thạnh

73306

7

X. Long Hòa

73307

8

X. Thạnh An

73308

9

X. An Thới Đông

73311

10

X. Bình Khánh

73310

11

X. Tam Thôn Hiệp

73309

12

X. Ly Nhơn

73312

13

BCP. Cần Giờ

73350

14

BCP. Bình Khánh

73351

15

BC. Cần Thạnh

73352

16

BC. 30/4

73353

17

BC. Bình Khánh

73354

Trên đây là bài viết về mã zip hcm (mã Postal Code tphcm), hy vọng có thể mang lại các thông tin hữu ích dành cho bạn!

>> Xem thêm: Chi tiết những thứ cấm vận chuyển bằng đường hàng không

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 × five =